Zajednički referentni okvir za jezike

Svi naši tečajevi usklađeni su sa Zajedničkim referentnim okvirom za jezike (Common European Framework of Reference for Languages), tj. sa europskim kvalifikacijskim okvirom koji standardizira učenja i testiranja stranih jezika. Sukladno tome razvijena je skala jezičnih kompetencija potrenih za komunikaciju, pisanje, čitanje.

Europski kvalifikacijski okvir jezičnu kompetenciju dijeli na šest razina:

A1 – pripremni korisnik (breakthrough)

A2 – temeljni korisnik (waystage)

B1 – razvojni korisnik (threshold)

B2 – samostalni korisnik (vantage)

C1 – napredni korisnik (effective operational proficiency)

C2 – vrsni korisnik (mastery)

 

Zajednički referentni okvir za jezike Europske unije (CEFR)
.
Iskusni korisnik C2 (C2.1 i C2.2) VRSNI STUPANJ 140 školskih sati Može bez poteškoća praktički razumjeti sve što čuje ili pročita. Može sažeti informaciju iz različitih usmenih ili pisanih izvora, suvislo i jasno prenoseći argumente i činjenice. Može se izražavati neusiljeno, vrlo tečno i precizno te razlikovati i finije nijanse značenja čak i u složenijim situacijama.
C1 (C1.1.,C1.2,C1.3) NAPREDNI STUPANJ 210 školskih sati Može razumjeti složene, duže tekstove iz različitih područja i prepoznati implicitna značenja. Može se izražavati tečno i neusiljeno bez jako očitog traženja odgovarajućih izraza. Može fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u društvenim, akademskim i poslovnim situacijama. Može proizvesti jasan, dobro strukturirani, detaljni tekst na složene teme pokazujući da se uspješno služi jezičnim obrascima, konektorima i kohezivnim sredstvima.
Samostalni korisnik B2 (B2.1,B2.2.,B2.3) SAMOSTALNI STUPANJ 210 školskih sati Može razumjeti glavne misli složenog teksta o konkretnim i apstraktnim temama, uključujući tehničke rasprave iz svog stručnog područja. Može komunicirati dovoljno tečno i neusiljeno, što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom bez napora s bilo koje strane. Može proizvesti jasan, detaljni tekst o velikom broju tema te objasniti svoja stajališta o nekoj aktualnoj temi navodeći prednosti i nedostatke različitih opcija.
B1 (B1.1.,B1.2,B1.3,B1.4) PRIJELAZNI STUPANJ 280 školskih sati Može razumjeti glavne misli jasnog, standardnog razgovora na poznate teme s kojima se redovito susreće na poslu, u školi, u slobodno vrijeme itd. Može se snalaziti u većini situacija koje se mogu pojaviti tijekom putovanja kroz područje na kojem se taj jezik govori. Može proizvesti jednostavan vezani tekst na poznatu temu ili temu od osobnog interesa. Može opisati doživljaje i događaje, svoje snove, nade i težnje te ukratko obrazložiti i objasniti svoja stajališta i planove.
Temeljni korisnik A2 (A2.1 i A2.2) TEMELJNI STUPANJ 140 školskih sati Može razumjeti izolirane rečenice i često rabljene riječi iz područja od neposrednog osobnog interesa (npr. jednostavne podatke o sebi i obitelji, informacije vezane za kupovanje, neposrednu okolinu, posao). Može komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Može jednostavno opisati aspekte svoga obrazovanja, neposrednu okolinu te sadržaje iz područja zadovoljavanja neposrednih potreba.
A1 (A1.1. i A1.2) PRIPREMNI STUPANJ 140 školskih sati Može razumjeti i koristiti poznate svakodnevne izraze i vrlo jednostavne iskaze koji se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. Može predstaviti sebe i druge te postavljati i odgovarati na pitanja o sebi i drugima kao npr. o tome gdje živi, o osobama koje poznaje i o stvarima koje posjeduje. Može voditi jednostavni razgovor pod uvjetom da sugovornik govori polako i razgovjetno te da je spreman pomoći.

Svi stupnjevi Centra Memento prilagođeni su CEFR ljestvici.

Ukoliko želite nešto više saznati o Europskom referentnom okviru za strane jezike (Common European Framework of Reference for Languages) Europke unije. Više>>

Centar za strane jezike Memento član je Zajednice za strane jezike Hrvatske gospodarske komore, a svi tečajevi usklađeni su Zajedničkim referentnim okvirom za jezike.