O nama

Centar za strane jezike Memento

Centar za strane jezike Memento osnovan je 2006. u sklopu poduzeća Bu-net d.o.o. Sve jača potreba za učenjem stranih jezika potaknula nas je da ponudimo vrhunsku edukaciju svim budućim polaznicima. Konverzacijske metode čine okosnicu svakog našeg tečaja stranih jezika uz opuštenu atmosferu, a koje se nastavljaju na aktivno sudjelovanje svakog polaznika u bilo kojem vidu nastave. Stručni nastavnici u svaki tečaj unose jedinstveni pristup te svojom kreativnošću potiču rad polaznika.

Kako je edukacija izuzetno bitna, u sklopu cjeloživotnog obrazovanja organiziramo razne tečajeve i radionice prema potrebama polaznika te omogućavamo usluge konzaltinga u stranom poslovnom okruženju.

Svi Memento predavači su stručnjaci specijalizirani za određeno područje, a kontinuiranom edukacijom sofisticiraju svoje jezične kompetencije uz izvorne govornike koji zaokružuju cijeli proces usvajanja i učenja stranih jezika.


Panoramska slika učionice ili zgrade...Panoramska slika učionice ili zgrade...

  • Centar Memento osnovan je s idejom trajne i korisnički orijantirane edukacije. Ciljano kreiranom nastavom pokušavamo zadovoljiti potrebe polaznika i uskladiti sve nastavne programe sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike, kojim se nastoji standardizirati učenje stranih jezika unutar cijele Europske unije.
  • Osnovna ideja Centra Memento zasnovana je na pružanju edukacijskih usluga poslovnim korisnicima i specijalizacija na području jezika struke. U sklopu cjeloživotnog obrazovanja radimo na trajnom usavršavanju jezičnih vještina kako poslovnih korisnika tako i korisnika edukacije iz pojedinih dobnih i interesnih skupina.
  • Stalnim usavršavanjem, praćenjem svjetskih trendova, usklađivanjem nastave sa suvremenim trendovima nastojimo omogućiti najbolju edukaciju svakom polazniku i korisniku naših usluga.